O této online učebnici

Texty publikované na tomto webu vznikly mírným přepracováním online učebnice, která je součástí multimediálních kurzů řečtiny používaných autorem na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Pro účely zveřejnění zde jsem ji převedl do podoby systematičtější gramatiky. Proto jsem významně upravil jejich hierarchickou strukturu, aby vyhovovaly lépe funkci studijní gramatiky, a dále jsem využil fulltextové indexace, aby bylo možno v gramatice lépe vyhledávat.

Text často nese známky svého původního místa v komplexním on-line kurzu, což je vidět na výkladovém stylu a především na didaktickém strukturování látky (např. konjunktivy a optativy mají vlastní vlákno, místo aby se uváděly u jednotlivých časů, a podobně).

Všechny dotazy, připomínky, korektury a žádosti posílejte prosím kontaktním formulářem.

A ještě praktická poznámka na závěr: Pokud se někomu jednotlivá řecká slova v tabulkách budou dělit na více řádků nebo nějakým jiným způsobem tabulky nabourávat, může to být tím, že používá font, který má větší rozměry než free-font Gentium, pro který jsou tabulky optimalizovány.

... A pokud se zobrazují řecké znaky v technicistním bezpatkovém (pro starou řečtinu nevhodném) fontu Helvetica nebo Arial, tak to znamená, že jsem upgradoval publikační systém a zapomněl jsem v novější verzi grafického tématu upravit kaskádový styl. Připomeňte mi to prosím písemně jako korekturu. :-)