Konjugace

Napsal uživatel pavlik dne Pá, 11/15/2019 - 23:27

Řecký slovesný systém se vyznačuje velkým bohatstvím kategorií, tvarů a významů. U řeckého slovesa se rozlišují:

  • 3 osoby (jako v češtině)
  • 2 čísla (jako v češtině: singulár a plurál)
  • 4 způsoby (indikativ, imperativ, konjunktiv a optativ)
  • 6 časů (prézens, imperfektum, futurum, aorist, perfektum, plusquamperfektum)
  • 3 slovesné rody (aktivum, medium a pasivum)

Slovesné kmeny

Pro pochopení struktury řeckého slovesného systému a orientaci v něm je velmi důležitý pojem kmene. Řečtina má slovesných kmenů více. Řecké kmeny jsou nositeli vidových rozdílů, protože řecké sloveso vyjadřuje kromě času i vid. Proto se mluví o kmenech časově-vidových. Vedle prézentního kmene v řečtině existují ještě tři další kmeny: aoristový, perfektní a futurální. Od těchto kmenů se tvoří tzv. primární a sekundární časy - sekundární časy jsou vždy minulé, primární minulé nejsou:

čas kmen prézentní kmen aoristový kmen perfektní kmen futurální
primární indikativ prézentu chybí indikativ perfekta indikativ futura
sekundární indikativ imperfekta indikativ aoristu indikativ plusquamperfekta chybí