Participia

Napsal uživatel pavlik dne So, 11/16/2019 - 16:17

Participium je jmenný tvar utvořený od slovesa. Chová se jako adjektivum (skloňuje se, rozlišuje jmenné rody, může mít člen), ale jako sloveso označuje slovesný děj, rozlišuje slovesný rod a vid (do jisté míry i čas), může mít předmět ve stejném pádě, v jakém by ho mělo příslušné sloveso v určitém tvaru atd. Je to něco podobného jako český přechodník (např. "dělaje, dělajíc, dělajíce") a české slovesné adjektivum (např. "dělající"). Participia lze v řečtině tvořit od každého slovesného kmene, a to aktivní, mediální, popř. i pasivní.

Toto vlákno se věnuje morfologickému výkladu řeckého participia, možnosti jeho použití ve větách jsou vyloženy v samostatném vláknu.