Stupňování

Napsal uživatel pavlik dne So, 11/16/2019 - 19:28

Stupňování je druhem ohýbání, který se vyskytuje u adjektiv vyjadřujících jakost a od nich odvozených adverbií. Tvoří se při něm tři tvary (tzv. stupně), jimiž se vyjadřuje trojí stupeň vlastnosti. V češtině se tyto stupně tvoří zpravidla stupňovací příponou a předponou, přičemž někdy se může v druhém a třetím stupni lišit kmen. Něco podobného se děje i v řečtině. V tomto jazyce se stupňuje pomocí přípon a existují tu dva způsoby stupňování, které se liší právě použitými příponami. Ve druhém z nich se zároveň často ve 2. a 3. stupni mění kmen.

Stupně u adjektiv a adverbií

stupeň funkce příklad
1. pozitiv určení druhu vlastnosti mladý / dobrý
2. komparativ určení druhu a míry vlastnosti mladší / lepší
3. superlativ určení druhu a míry vlastnosti nejmladší / nejlepší

Poznámka: V češtině i v řečtině existuje ještě jeden druh stupňování, kterému se tu věnovat nebudeme. Je to stupňování opisné, při kterém se k pozitivu přidává komparativ "více" nebo superlativ "nejvíce".